BEGELEIDING

Home / Diensten / BEGELEIDING
BEGELEIDING

Debcare analyseert en optimaliseert processen en procedures binnen organisaties of, waar nodig, stelt zij deze vast.
Iedere organisatie is onderhevig aan verandering, het optimaliseren van processen en procedures is van essentieel belang.

Interne en/of externe invloeden hebben hun uitwerkingen in de bedrijfsvoering. Verandering is een bedrijfsconstante.

Iedere organisatie heeft hierdoor behoefte aan verandermanagement. Het managen van veranderingen (individueel of organisatiebreed) resulteert in stabiliteit, continuïteit, risicobeperking en doelrealisaties.

Veranderrisico’s (zonder gedegen management) die veel voorkomen vinden wij terug bij medewerkers;
zij vinden de top vaak onduidelijk.
Managers en leidinggevenden zijn volgens medewerkers niet in staat om visie en beleid over te brengen.
Medewerkers vinden dat collega’s niet leren van problemen en ervaringen.
Een veelvoorkomend risico is het niet nakomen van afspraken binnen organisaties.

Debcare begeleidt individuen, afdelingen ofwel organisatiebreed in verandermanagement.